Přihlášení

Právě přítomno: 120 hostů a žádný člen

Uživatelé
6
Články
44
Počet zobrazených článků
130477

Historie trezorových zámků úzce souvisí s dějinným vývojem zámků jako takových. Trezorové zámky prakticky dodnes vycházejí z koncepcí takzvaných bezpečných zámku, pomineme li zámky k truhlám a francouzské zámky, jež velkou bezpečností nevynikaly. 

Za jejich zakladatele se dá označit Robert Barron (Anglie), který si roku 1778 nechal jako první patentovat zámek pracující na dvojčinném principu stavítek se závorovým zubem a závory s jednoduchým labyrintem, jejíž zářezy určovaly počet západů. Barronův princip později vylepšil Jeremiah Chubb (Portsmouth, Anglie), který v roce 1818 přidal stavítka s labyrintem, jak je známe dnes, a osadil je pružinou. Od roku 1819 dodával na trh svůj vylepšený zámek zvaný „detector lock“, který se vyznačoval tou vlastností, že po neúspěšném pokusu o jeho neoprávněné otevření bez originálního klíče, se díky důmyslnému mechanizmu zámek sám zasekl a tím upozornil svého majitele na tuto skutečnost. Zámek detektor prošel během několika let vylepšení, k nimž přispěl významnou měrou jeho bratr Charles, a začal se instalovat i do pokladen. Je dlouhou dobu považován za jeden z nepřekonatelných zámků své doby. Princip Chubova zámku postupem doby převzalo mnoho výrobců bezpečnostních zámků, a v různých podobách a variantách se vyrábí dodnes.

  
Zámek Detector

Charles a Jeremiah Chubb
V roce 1818 založil Charles Chubb a jeho mladší bratr Jeremiah Chubb společnost Chubb. Ve stejném roce si nechali patentovat, dnes již legendární, bezpečný zámek „Detector Lock“. Od roku 1839 začaly vyrábět trezory dvouplášťové konstrukce s výplní, tak jak je známe dnes. Značka Cubb je dodnes předním světovým výrobcem trezorů.

Zatímco se Barron a Chubb zabývali vývojem a zdokonalováním svých konstrukcí, v roce 1784 přišel Joseph Bramah (Londýn) s vlastní konstrukcí bezpečného zámku. Zámek byl válcové konstrukce s axiálními „píchacími“ stavítky. Klíč byl trubkové konstrukce se zářezy pro stavítka, z boku měl jednoduchý zub, který sloužil pouze k posunutí závory. Bramah si byl bezpečností svého vynálezu natolik jist, že vypsal odměnu 200 guineí, později 210 liber (současná hodnota cca 20.000 dolarů) tomu, kdo zámek otevře. Přes 60 let se toto nikomu nepovedlo.  Až v roce 1851 otevření předvedl americký zámečník Alfred Charles Hobbs. Hobbs se s oblibou zabýval překonáváním zámků konkurence hlavně proto, aby prezentoval bezpečnost svých vlastních výrobků. Na výstavě v roce 1851 takto záměrně zdiskreditoval zámky firmy Bramah a Chubb. Bramahův zámek údajně překonal do dvaceti minut. Jeho vlastní vylepšení Bramahova zámku však překonal o pět let později další Američan Linus Yale. Bramahův zámek se také postupem doby dočkal různých variant. Kombinoval se například s Chubbovým systémem, kde plnil vstupní funkci, teprve potom bylo možné otočit klíčem a vystavit stavítka Chubbova systému do správné polohy. Bramahův systém se označuje za předchůdce takzvaných „píchacích zámků“, které později vyráběli výrobci trezorů jako Wertheim a další. Jeho princip dodnes využívají výrobci zámků jako je Fichet, Picard a další.

 
Bramahův zámek

Vnitřní lamely Bramahova zámku

Joseph Bramah (13.4.1748 - 9.12.1814, Stainborough, Yorkshire, Anglie), inženýr a vynálezce.
Bramah byl původně truhlář, později se začal věnovat výrobě zámků. V roce 1784 vyrobil první bezpečný zámek, který vystavil ve výloze svého obchodu, s nápisem nabízejícím odměnu 200 guinejí každému, kdo zámek otevře. Aby mohl zámek tak složité konstrukce vůbec vyrábět, musel vymyslet a zkonstruovat několik obráběcích strojů, díky tomu je navíc považován i za zakladatele strojírenského průmyslu.
Z dalších jeho vynálezů je nejvýznamnější například hydraulický lis, nebo hoblovací stroj na dřevo.

Jako další významný milník ve vývoji trezorových zámků lze označit rok 1871, kdy si němec Theodor Kromer nechává patentovat svůj zámek s posuvnými stavítky a válcovým ústrojím, nazvaný Protector. Zámek protektor si pro svojí mimořádnou bezpečnost oblíbí mnoho výrobců trezorů a instalují se často i do trezorů vyráběných u nás.


Kromer Protektor

Samostatnou kapitolu ve vývoji bezpečných zámků pro pokladny a trezory tvoří kombinační zámek. Myšlenka kombinačního zámku bez použití klíče je více než 1000 let stará, v roce 1206 popsal kombinační zámek ve své knize arab Al-Jazari. Odhaduje se také, že tyto zámky byly vyráběny před 13. stoletím v Číně. Trvalo ještě dlouho, než se tato myšlenka dostala do Evropy, avšak v 16. století popsal kombinační zámek Gerolamo Cardano. První kombinační zámky byly vyráběny jako visací. Roku 1862 si nechali patentovat Dodds, MacNeal, a Urban, visací zámek „eureka“, který fungoval na principu pěti lamel kombinující písmena a číslice. Tento zámek byl používán americkým ministerstvem financí.

Kombinační zámek moderní konstrukce jak jej známe dnes, vynalezl už roku 1863 Linus Yale, který dospěl k závěru, že každý klíčový zámek používající dosud obecné konstrukce, lze překonat. Trezorový zámek, který pracuje v kombinaci se stavěcím klíčem, si nechala roku 1877 patentovat také anglická firma Chatwoods. Zajímavý kombinační zámek, později nazvaný „automat“, si nechává roku 1887 také patentovat Theodor Kromer. Zámek má čtyři posuvné závory s pevně nastavenými zářezy, do kterých zapadala závora ovládaná klikou. Způsob nastavení kombinace je velmi neobvyklý. Kombinace se nastavuje pomocí kliky, v rozmezí číslic 1 až 9, pro přechod mezi závorami pak slouží polohy 0 a b c,(například poloha 0=2, poloha a=7, b=3, c=9), číslo kombinace bylo vždy vyraženo zevnitř zámku a bylo neměnné.


Kromer Automat, Foto:Oliver Diederichsen

Theodor Kromer (1839-1928 Německo)
Roku 1868 založil společnost Theodor Kromer KG, vyrábějící bezpečnostní systémy a zámky všech možných konstrukcí. V roce 1873 představil na světové výstavě ve Vídni, svůj bezpečný zámek „Protector“, za který získal zlatou medaili. Zámky Kromer použila u trezorů například německá Reichsbank.

Ostatní výrobci pokladen také rozpoznaly výhody kombinačního zámku pro trezory a pomalu je začaly, v různých konstrukcích a kombinacích s klíčovými zámky, instalovat do bankovních a klenotnických trezorů. Například v roce 1878 Joseph Loch vyrobil první upravený kombinační zámek pro klenotníka Tiffanyho v New Yorku.

U nás, si jako první, nechává patentovat v roce 1909 kombinační zámek František Zitko (Nový Bydžov), avšak bohužel pouze v provedení visacího zámku. Dále si ještě v roce 1933 nechává patentovat heslový zámek, se čtyřmi otočnými písmenkovými lamelami, Antonín Kittler (Praha), na výrobu však pravděpodobně nikdy nedošlo. V roce 1913 si patentuje písmenkový kombinační zámek F. Wertheim (Rakousko). Asi dnes nejznámější světový výrobce kombinačních zámků Sargent & Greenleaf, poprvé nabízí kombinační zámky ve svém katalogu z roku 1910.

V Čechách byl také od roku 1937 vyvíjen zajímavý kombinační zámek určený pro poklopy kabelových komor srubů těžkého opevnění, který firma Tresoria vyvinula ve spolupráci s majorem Kašíkem, z ŘOP. Zámek byl ovládán pomocí speciálního přenosného kódovacího klíče s pěti číselnými kroužky. Na výrobu již bohužel nedošlo, vyroben byl pouze jeden model a posléze i funkční prototyp.


Kombinační zámek Tresoria

V roce 1872 také vynalezl a nechal si patentovat Sargent a Greenleaf první časový zámek určený pro bankovní trezory. V Evropě vyráběla časové zámky od roku 1890 firma Kromer.

Alfred Charles Hobbs (7. 10.1812 - 6.11.1891) americký zámečník a vynálezce.
V roce 1851 přijel do Londýna na světovou výstavu jako zástupce firmy Day & Newell, která zde vystavovala. Jako první na této výstavě předvedl otevření, již legendárních zámků Bramah a Chubb. V roce 1854 mu byla udělena Telfordská medaile institutu stavebního inženýrství, za jeho práci na konstrukcích zámků. V roce 1851 se stal spoluzakladatelem firmy na výrobu zámků Hobbs Hart & Co. Ltd. Roku 1860 se vrátil do Ameriky. Je držitelem mnoha patentů výroby střelných zbraní a střeliva.
Dodnes se, nástroje a šperháky používané k otevírání trezorových zámků nazývají obecně Hobsovi háky.

K velkému rozvoji výroby trezorových zámků došlo začátkem a hlavně v polovině 20. století, dá se ale říci, že šlo prakticky už jen o zdokonalování již zaběhnutých konstrukcí. V Čechách výrobci trezory osazovaly většinou zámky vlastní výroby, jejichž konstrukce ale byly více méně převzaty od jiných výrobců. Často také používaly zámky německé výroby jako Protector a kombinační zámky firem Sargent & Greenleaf, Kromer, Wertheim.

Po druhé světové válce výroba v Čechách prakticky zanikla, v 60. letech se vyráběly zámky pouze pro trezory Kovona, což byly původní trezory znárodněné firmy Jergl&Hladík, jejíž pozdější výroba, se omezila jen na ohnivzdorné skříně.

Foto:  David Kobylák, Oliver Diederichsen, dobové patenty a katalogy

 
 
 

NOVÉ

Vzteklý kasař

Od počátku měsíce května roku 1931 se dočkala četnická stanice Horní Blatná v politickém okrese...

Historie firmy F. J. Doleček, továrna na zámky a železné zboží, Slezské Předměstí u Hradce Králové

Historie továrny začala vlastně tím, že František J. Doleček byl na zkušenou v USA, kde se věnoval...

Případ organizátora kasařské bandy

 Velitele četnické pátrací stanice v Bratislavě vrchního strážmistra Jana Procházku od počátku roku...

O lupiči pokladen a najatém autu

Štábní strážmistr Vojtěch Zdražil zástupce vedoucí síly pátrací stanice u okresního četnického...