Přihlášení

Právě přítomno: 115 hostů a žádný člen

Uživatelé
6
Články
44
Počet zobrazených článků
130473

Zvyšování úrovně bezpečnosti bytových dveří přídavnými zámky není pouze současná záležitost, ale objevila se s možností tovární výroby zámků a jejich dosažitelností. V 19. století se s výstavbou činžovních domů ve městech řešila i otázka uzamykání jednotlivých bytů.  Vynález dozického /Chubbova/ zámku, a schopnost jeho levné sériové výroby, ho umožnilo použít jako hlavní uzamykací systém pro vstupní dveře.

Přídavné zabezpečení se řešilo sice také dozickým zámkem, ale vzhledem k velikosti klíčů to nebylo příliš pohodlné. Použití cylindrických vložek i pro přídavné zámky umožnilo zjednodušit manipulaci s jejich obsluhou a výrazně zmenšit klíče.

První přídavné zámky s cylindrickými vložkami se objevily v Československu hned po I. světové válce z Německa, kde s jejich vývojem byly nejdále firmy Boge & Kasten ze Solingenu /BKS/ a CES z Velbertu. Známé jsou i výrobky firem Hahn, Zeiss-Ikon, Yale, Corona, Ango, Lindwurm-Schloss, a na některé z nich můžete ještě dnes narazit na dveřích ve staré zástavbě.

Podle způsobu upevnění lze přídavné dveřní zámky rozdělit na dvě hlavní skupiny - na zadlabací zámky a vrchní zámky.  Jak již názvy napovídají, jsou zadlabací přídavné zámky uloženy v těle dveří a vrchní jsou připevněny na vnitřní straně dveří. Dále je možno tyto skupiny dělit na zámky se závorovým, střelkovým nebo kombinovaným systémem.

Zadlabací přídavné zámky mají častěji závorový systém než střelkový, a používají se pro ně jak jednostranné, tak i oboustranné cylindrické vložky. U jednostranných cylindrických vložek se zámek ovládá klíčem pouze z vnější strany dveří. Z vnitřní strany dveří může být otočný knoflík, který ovládá závoru či střelku zámku. Přídavné zadlabací zámky s oboustrannou cylindrickou vložkou umožňují ovládání zámku klíčem z vnější i vnitřní strany dveří. U prvních konstrukcí zadlabacích zámků se používaly dvojdílné cylindrické vložky, které se upevňovaly do zadlabacích zámků pomocí průchozích šroubů přes cylindrickou vložku. Cylindrické vložky měly kruhové či oválné průřezy těla. Po roce 1924 se pro tyto zámky používají již europrofilové cylindrické vložky. Ve vývoji cylindrických vložek pro přídavné zámky se objevily i různé zajímavé konstrukce. Firma Hahn /později Zeiss-Ikon/ používala kompaktní oboustrannou cylindrickou vložku s kruhovým průřezem těla a klíčovým otvorem ve středu čela vložky. U firmy Yale to byla dělená cylindrická vložka, která měla z vnější strany oválný průřez těla ve spodní části zúžený a z vnitřní strany byla spodní část těla obdélníkového průřezu. Tyto cylindrické vložky se používaly i pro hlavní zámky. Zadlabací přídavné zámky zn. Corona měly z vnitřní strany zámkovou vložku s otočným prstencem pro manipulaci se střelkou nebo závorou zámku.

Vrchní přídavné zámky mají z vnější strany dveří cylindrickou vložku, většinou s kulatým průřezem těla, a na vnitřní straně dveří je vlastní skříňka mechanismu zámku s otočným knoflíkem, který působí přímo na závoru nebo střelku. Některé vrchní přídavné zámky byly vyráběny s neobvyklým systémem rozevírací závory. Při uzamykání dojde k rozevření této závory, a tím k jejímu zajištění v protiplechu zámku. Tento systém je typický pro výrobky firem Bull a Zeus. Uvedené řešení vrchních přídavných zámků s otočným knoflíkem je velmi pohodlné a jednoduché na ovládání, protože k němu není zapotřebí klíč pro vnitřní stranu.

Provedení vrchních přídavných zámků s oboustrannou cylindrickou vložkou může být vybaveno i otočným knoflíkem, který je spojen s vnitřní cylindrickou vložkou. Při této variantě přídavného zámku je možno uzamknout z vnitřní strany klíčem a zámek nejde již otevřít pouze otočením knoflíku. To je využitelné jako např. dětská pojistka. Jiné typy vrchních zámků s oboustrannou vložkou mají střelku i závoru, kdy z vnitřní strany je střelka ovládána táhlem a závora klíčem.

Vrchní přídavné zámky se střelkou mohou být také vybaveny pojistkou, která zajišťuje střelku v poloze uzavřeno. Dalším možným zabezpečovacím zařízením u přídavných vrchních zámků je pojistná petlice, která umožní otevřít dveře jen na určenou vzdálenost a vzniklou mezerou zkontrolovat návštěvníka.

Značky tuzemských přídavných zámků a jejich výrobci

V prvorepublikovém Československu se výroby přídavných zámků s cylindrickými vložkami ujalo hned několik firem. Jednalo se vlastně o první konstrukce dveřních zámků, ve kterých byly použity cylindrické vložky. Několik menších firem, hlavně v Praze, vyrábělo pouze přídavné zámky. Je zajímavé, že v jejich sortimentu nebyly profilové cylindrické vložky, i když firmy zvládly technologii výroby cylindrických vložek. Na začátku výroby byly skříňky vrchních přídavných zámků odlévány z litiny, na střelky či závory a další díly se hojně používala mosaz. Postupem doby byly skříňky lisovány z ocelového plechu a k velkému materiálovému úpadku došlo ve válečných a poválečných letech, kdy nedostatková mosaz byla nahrazována pro tyto účely méně vhodnou zinkovou slitinou. Většina menších firem skončila se znárodněním po roce 1948 a ve výrobě dále pokračovaly pod změněnými názvy jen podniky Fab a Guard.

Přídavné vrchní zámky jsou obvykle značeny na cylindrické vložce a na ovládacím knoflíku či skříňce. U zadlabacích přídavných zámků jsou značeny cylindrické vložky a případně i čelo zadlabacího zámku. Vzhledem k rozměrové kompatibilitě přídavných zámků i cylindrických vložek, která je již od dvacátých let minulého století, může být cylindrická vložka a tělo přídavného zámku od rozdílných výrobců.

AVACO – firma sídlila v Praze, Husova třída 57, majitelem Arnošt Včelař. Výrobky byly značeny nápisem Avaco v rámečku.

BULL – majitel V. Fiala z Prahy, Bělského třída /nyní Dukelských Hrdinů/ č. 19 a výroba byla ukončena kolem roku 1950, značeno nápisem Bull v rámečku.

FAB – firma z Rychnova nad Kněžnou byla založena roku 1911 Aloisem Fáborským a Františkem Šedou. Přídavné zámky s cylindrickými vložkami se zde vyrábějí od roku 1935 nebo 1936.

FORT – Ing. Petr Seferov, Praha, Krakovská 9 vyráběl vrchní přídavné zámky s lamelovou vložkou stejnojmenného názvu.

GUARD – firma Karel Mudroch přesídlila roku 1904 z Vídně do Tišnova u Brna, a vyráběla zadlabací zámky s europrofilovou vložkou. Po roce 1948 se z firmy stalo družstvo Drukov. Výrobky značeny nápisem Guard systém 2 nebo pouze Guard.

CHVALKO – firma Jindřich Chvalkovský, Praha 2 vyráběla jeden typ přídavného zadlabacího zámku „amerického typu“ a výrobek byl značen pouze na klíči nápisem Chvalkovský.

INDIÁN – firma Františka Dolečka byla založena roku 1924 v Hradci Králové, Slezském Předměstí.  Značeno nápisem Indián v rámečku a na klíči siluetou hlavy indiána.

JINO – tato firma sídlila v Praze-Jinonicích 442, majitel František Čaja. Cylindrická vložka byla bez označení, nápis Jino na klíčích a skříňce zámku. Na klíčích se také používala pro označení silueta Karlštejna.

ZEUS – obchodní firma majitelů Wunsche a Vogela měla své sídlo v Praze, Kaprová 14 a přídavné zámky s touto značkou byly vyráběny v různých firmách, např. německá CES, přibližně do roku 1948. Značeno nápisem Zeus v rámečku.

 Z. O. – firma J. Brunner, Praha 1, Revoluční 1 vyráběla přídavné vrchní zámky pod tímto označením ve spolupráci s tišnovskou firmou K. Mudrocha, logo Z. O. bylo v oválu ve svislém směru.

 

 


NOVÉ

Vzteklý kasař

Od počátku měsíce května roku 1931 se dočkala četnická stanice Horní Blatná v politickém okrese...

Historie firmy F. J. Doleček, továrna na zámky a železné zboží, Slezské Předměstí u Hradce Králové

Historie továrny začala vlastně tím, že František J. Doleček byl na zkušenou v USA, kde se věnoval...

Případ organizátora kasařské bandy

 Velitele četnické pátrací stanice v Bratislavě vrchního strážmistra Jana Procházku od počátku roku...

O lupiči pokladen a najatém autu

Štábní strážmistr Vojtěch Zdražil zástupce vedoucí síly pátrací stanice u okresního četnického...