Přihlášení

Právě přítomno: 30 hostů a žádný člen

Uživatelé
6
Články
44
Počet zobrazených článků
130427

V roce 2014 došlo v české lockpickerské komunitě k situaci, že nebylo možné pro členy bezpečnostních sborů dále spolupracovat s některými členy v rámci stávající lockpickerské organizace vzhledem k určitým bezpečnostním rizikům.

Řešením vzniklé situace bylo založení volného sdružení policistů, které spojoval zájem o sportovní otevírání zámků a cylindrických vložek, zabezpečovací systémy či sběratelství zámků.

Ale i toto volnočasové zaměření sdružení bylo směřováno k zvyšování odbornosti svých členů pro policejní praxi. Protože i policisté jsou sportovně založeni, tak vznikl název Česká lockpickerská federace, a jedním z následných kroků bylo vytvoření České lockpickerské ligy. S postupem času docházelo k výraznému nárůstu činnosti ČLF a zájmu o členství i mimo Policii ČR. Tím nastala nutnost upravit právní status sdružení. V listopadu 2017 proto byla ustavující schůze České lockpickerské federace jako spolku a od února 2018 je ČLF zapsaným spolkem.

 Česká lockpickerská liga, Mezouň 2017

Členové ČLF se tedy rekrutují z příslušníků bezpečnostních složek České republiky, respektive ze složek IZS (Integrovaného záchranného systému), zejména policistů a hasičů.  Jejichž spolupráce je denním chlebem při řešení situací, které z valné většiny souvisí se záchranou životů, zdraví a majetku našich spoluobčanů. Tato spolupráce je založena na součinnosti, při které mnohdy hrají roli minuty, snad i vteřiny, které tvoří hranici mezi životem a smrtí. K vědomostem, které jsou v limitních chvílích rozhodující, přispívají velkou měrou i profesionálové z řad zámečníků, kteří jsou ochotni se podělit o své zkušenosti se zabezpečením objektů. Stejnou měrou přispívají k informovanosti členů IZS i výrobci zabezpečovacích zařízení, systémů a zámků, protože jsou si vědomi zodpovědnosti vůči svým klientům v případech, kdy by se taková zařízení či systémy mohly stát pro své uživatele pastí.

Z uvedeného je snad zřejmé, že ČLF není spolkem jen pro příslušníky IZS, kteří splňují bezpečnostní prověrky, ale i pro členy a sympatizanty, kteří jsou nedílnou součástí jeho činností, a jejich morální kredit neohrožuje společně nabytými zkušenostmi bezpečnost osob ani majetku našich spoluobčanů. Je třeba dodat, že členem, případně sympatizantem ČLF, se nemůže stát každý, kdo by si usmyslel. Neboť opakování je matka moudrosti, tak je třeba zdůraznit, že předpokladem je zejména morální kredit a ochota podělit se o své zkušenosti. Naši členové na základě léty nabytých zkušeností na české lockpickerské scéně, netolerují na svých akcích jedince, kteří výše uvedené nesplňují.

 Na střelnici po exkurzi v České zbrojovce, Uherský Brod 2018

V rámci snahy o nepřetržité vzdělávání pořádá ČLF ve spolupráci s více než ochotnými partnery ze strany výrobců a zámečníků, prezentační akce zaměřené na nenovější výrobky a trendy mechanického zabezpečení. Takto získané informace jsou dále našimi členy v potřebném rozsahu přenášeny v rámci jednotlivých složek IZS na jednotlivé zaměstnance, čímž se aktivita ČLF v tomto směru zúročí přímo v praxi. Není přehnané tvrzení, že se v tomto směru některá ze specializovaných pracovišť policie posunula vpřed, a tím zlepšila svoji činnost, jež je směrována k bezpečnosti a spokojenosti našich spoluobčanů. Zpětná vazba je i ze strany zámečnické odborné veřejnosti, které nabyté informace v jejich povolání rovněž dobře poslouží.

Současně jsou pořádány srazy, na kterých členové a sympatizanti ČLF poměřují síly v obvyklých lockpickerských disciplínách, přenášejí na sebe své zkušenosti z překonávání zámků a zabezpečovacích systémů, v ryzí a upřímné atmosféře.

 Velká cena Mostu v otevírání zámků, Most 2018

Součástí těchto aktivit ČLF je i společenský život, který se těsně prolíná s pořádanými akcemi, jež jsou povětšině zakončeny společným posezením s občerstvením. Na těchto setkáních se projednávají nejen odborné záležitosti, ale i věci soukromé, což vede k utužování a větší důvěryhodnosti mezi členy a sympatizanty ČLF.

 Setkání po lockpickerské soutěži, Most 2018

O některých aktivitách informujeme na facebookovém profilu, který je k nalezení pod plným názvem federace.

Rada spolku České lockpickerské federace


NOVÉ

Vzteklý kasař

Od počátku měsíce května roku 1931 se dočkala četnická stanice Horní Blatná v politickém okrese...

Historie firmy F. J. Doleček, továrna na zámky a železné zboží, Slezské Předměstí u Hradce Králové

Historie továrny začala vlastně tím, že František J. Doleček byl na zkušenou v USA, kde se věnoval...

Případ organizátora kasařské bandy

 Velitele četnické pátrací stanice v Bratislavě vrchního strážmistra Jana Procházku od počátku roku...

O lupiči pokladen a najatém autu

Štábní strážmistr Vojtěch Zdražil zástupce vedoucí síly pátrací stanice u okresního četnického...