Přihlášení

Právě přítomno: 76 hostů a žádný člen

Uživatelé
6
Články
43
Počet zobrazených článků
112635

Ohledání provádí vyšetřující soudce a v případech méně důležitých, kdy se soudce na místo sám nedostaví, provádí ho bezpečnostní úřady (četnictvo). Je třeba pečovati o to, aby stopy a známky trestného činu zůstaly, pokud možno, až do soudního ohledání neporušeny.

Šat občanský není zásadně četníkovi ve službě povoleno nositi, jelikož četník ve službě má býti vždy podle předpisu ustrojen a vyzbrojen. Nositi občanský šat ale bylo s výjimkou četníků na zkoušku ministerstvem vnitra povoleno. Zemská četnická velitelství byla ministerstvem vnitra dále zmocněna, aby příslušníkům četnictva povolovala míti a k občanskému šatu též nositi soukromé zbraně a aby jim za tím účelem vydávala též zbrojní lístky. Zároveň ministerstvo vnitra zrušilo všechny předchozí výnosy a rozkazy týkající se zákazu držby soukromých zbraní a účasti četnictva na honech. Četník v občanském šatě je však soukromou osobou, která nepožívá ochrany vrchnostenské osoby. K zakročení je oprávněn pouze v případě nebezpečí z prodlení, kdy nemá času se ustrojiti a vyzbrojiti. Z tohoto důvodu je povinen míti s sebou i tehdy, když nosí občanský šat, legitimaci.

Nově ustanovený zástupce velitele četnické pátrací stanice Bratislava štábní strážmistr Emil Jergel vyprávěl o zajímavém případu, kdy organizátor zločinu byl tak pečlivý, že načrtl nejen plán domu, kde mělo dojít k loupežnému přepadení, nýbrž každému ze spolupachatelů vlastnoručně napsal, co mají říkat o svém alibi a o dalších skutečnostech. Ti se to pak museli dva dny učit nazpaměť a lístky pak zničili.

NOVÉ

Historie firmy F. J. Doleček, továrna na zámky a železné zboží, Slezské Předměstí u Hradce Králové

Historie továrny začala vlastně tím, že František J. Doleček byl na zkušenou v USA, kde se věnoval...

Případ organizátora kasařské bandy

 Velitele četnické pátrací stanice v Bratislavě vrchního strážmistra Jana Procházku od počátku roku...

O lupiči pokladen a najatém autu

Štábní strážmistr Vojtěch Zdražil zástupce vedoucí síly pátrací stanice u okresního četnického...

O písemném poučení o alibi

Nově ustanovený zástupce velitele četnické pátrací stanice Bratislava štábní strážmistr Emil...